f


Visma Boardroom – dokumentasjon styre og generalforsamling i skyen

 

 

Digitalisering av styre og generalforsamlingsdokumentasjonen

Sliter du med å dokumentere styre- og generalforsamlingsarbeidet?  Ønsker du å gjøre rutinene enklere? Faste maler og veiledere, innlogging og skylagring av dokumentasjonen?

 

 

Visma Boardroom gir deg tilbake kontrollen. 

 

 

 

 

 

All dokumentasjon på et sted

Mange aksjeselskaper sliter med å ha styre- og generalforsamlingsdokumentasjonen samlet og tilgjengelig på et sted.

 

 

Har du kontroll på dokumentasjon for endring i vedtekter, styremedlemmer eller daglig leder? Dokumentasjon for ny revisor eller godkjent årsregnskap? Har du utarbeidet og finner du igjen den viktige styredokumentasjonen på tiltak dersom aksjekapitalen er tapt?  

 

 

Digitalisert stemmegivning og møteoversikt

Visma Boardroom er en skyløsning for å forenkle og automatisere arbeidet med styremøter og generalforsamlinger.

 

 

Styrebehandlingen er digitalisert og styremedlemmer har full kontroll med stemmegivning og møteoversikt i sin brukertilgang.  

 

 

Visma Boardroom enkelt forklart:

 

 

 

 

 

 

 

Slipper fysiske styre- og generalforsamlingsmøter

Styremøter og generalforsamlinger kan avholdes som «forenklet behandling». Det vil si at møtene kan avholdes uten fysisk møte med elektronisk stemmegivning.

 

 

Bistand til styre- og generalforsamlingsarbeid – les mer om våre tjenester.

 

 

Henter data fra årsoppgjørssystemet

Løsningen er integrert med regnskapsførers Visma Finale Årsoppgjør, der informasjon om selskapet, selskapets styre og aksjonærer samt årsregnskapet lastes opp i Visma Boardroom.

 

 

Funksjonalitet i Visma Boardroom:

 

  • Det produseres automatisk en standard innkalling til styremøte ( kan endres ) hvor aksjonærene mottar innkallingen via e-post eller sms direkte.
  • Etter avholdt styremøte produseres det automatisk forslag til protokoll og protokollen distribueres til alle styremedlemmer via e-post eller sms.
  • Styremedlemmene kan signere styreprotokollen, årsregnskap og årsberetning med BankID direkte fra sin mobiltelefon eller PC/nettbrett.
  • Er selskapet revisjonspliktig kan revisjonsberetning lastes opp og ansvarlig revisor kan signere beretningen med bankID direkte.
  • Tilsvarende løsning er tilgjengelig for innkalling til generalforsamling utarbeidelse og signering av protokoll direkte.
  • Årsregnskapet, revisjonsberetningen , styreprotokoller , protokoller fra generalforsamlinger samt andre aktuelle dokumenter lagres i eget arkiv for selskapet.

 

 

Du finner mer om Visma Boardroom på Visma Finale sine hjemmesider her.

 

 

Kontakt våre rådgivere om styre- og generalforsamlingsarbeid.