f

Arne Devold og Hilde Reikvam

Våre verdier

Verdiskapning og nye arbeidsplasser

 

 

Devold Consulting har følgende verdigrunnlag:

 

 • Devold Consulting AS skal være en positiv bidragsyter overfor lokalmiljøet og det lokale næringsliv. 
 • Vi skal bidra til å skape ny næringsvirksomhet, nye arbeidsplasser og økt verdiskapning.
 • Vi skal være en kompetansebedrift som forenkler gründervirksomhet og daglig drift av næringaktiviteter.
 • Vi skal bistå å sikre eksisterende bedrifter lønnsom drift og levere verdifull regnskapsinformasjon. Våre informasjons- og rådgivningleveranser skal være kvalifiserte og leveres i rett tid.
 • Vi skal gjøre våre samarbeidspartnere gode, invitere til samarbeid, være rause med å dele vår kompetanse.
 • Våre kunder skal tilbys en samtalepartner og følges opp personlig.
 • Våre ansatte skal være faglig kompetente og vise sosial innsikt. Vi skal se kunden, svare på kundens spørsmål, være kundens samarbeidspartner og akseptere at kunder er ulike.
 • Vi skal tilby de ansatte et attraktivt, trivelig og stabilt arbeidsmiljø. Våre medarbeidere skal følge Norges lover samt etiske og samfunnsmessige aksepterte normer. Vi skal ha fokus på å motta konstruktive tilbakemeldinger på en god og verdig måte overfor våre klienter.
 • Vårt arbeid skal være målrettet, effektivt og resultatorientert. Vi skal utvise engasjement, arbeidsglede, stå på vilje og være hardtarbeidende. Vi skal legge vekt på å identifisere og kommunisere kundens muligheter og utfordringer.
 • Vi skal fremme medmenneskelige verdier som vennlighet, respekt, samarbeid og forståelse.
 • Vi skal hvert år ha en andel konsulenttimer satt av til frivillig pro bono arbeid – til glede for bedrifter eller privatpersoner som av ulike årsaker ikke ser løsning på sine økonomiske utfordringer.
 • Som medlem av Regnskap Norge  forplikter Devold Consulting seg til å følge Regnskaps Norges etiske regelverk. Målsetningen med det etiske regelverket er å medvirke at autorisert regnskapsfører følger en yrkesholdning og foretar valg som fremmer den etiske standarden for yrket, samtidig som det skapes tillit og respekt hos kunder, offentlige myndigheter, finansinstitusjoner, forretningsforbindeler, kolleger og allmenheten forøvrig.

 

 

 

 

 

Les også: Hvordan komme i gang med et regnskapsoppdrag.