f


Traveltext – elektronisk reiseregning

traveltext

 

 

TravelText gjør arbeidet med dokumentasjon av reise enkelt. Systemet består av modulene Reise-, Utlegg og Kjørebok.  Brukeren har tilgang til alle modulene.

 

 

 

TravelText Reiseregning – hvorfor skal du bruke elektronisk reiseregning?

 

Manuelle reiseregninger er en tidstyv 

Føring av manuelle reiseregninger er en tidstyv både for deg som næringsdrivende og for regnskapsfører. 

 

En manuell reiseregning  medfører unødvendig dobbeltarbeid og er dyrere enn nødvendig. Ved å digitalisere reiseregningen sparer du arbeid med registreringen og dokumentasjonen av reiseregningen. Med TravelText blir mye av det rutinemessige arbeidet med en reiseregning automatisert. 

 

 

 

 

 

Automatisk føring av satser

Føring av diett skjer automatisk basert på enten Statens reiseregulativ eller virksomheten egne regulativ.

 

I tillegg vil regnskapsfører spare tid ved at digitale reiseregninger integreres med lønns- og regnskapssystemet. 

 

 

Ønsker du å føre regnskap selv? Support til selvbetjent regnskap.

 

 

TravelText Utlegg – få med deg fradragene for utlegg og oppgjør med ansatte

 

 

Automatisering av utlegg med mobilbilde av kvittering

I utleggsmodulen automatiseres bilagsbehandling av utlegg.  Du knipser bilde av kvitteringen, beskriver utlegget og systemet gjør resten.

 

 

Attestering av reiseregninger

Trenger du attestering? Ingen problem. TravelText har en enkel løsning for attestering. Alt foregår digitalt og med varsling til de involverte. Du kan sette opp forskjellige «attesterings-ruter», med én eller flere attestanter – også eksterne.

 

 

TravelText Kjørebok – overfør kjøregodtgjørelsen automatisk til lønn og regnskap

 

 

Integrert kjørebok

Med kjøreboken integrert i systemet har du en løsning som du bruker utrolig liten tid på – og som i tillegg er svært fleksibel. Vanlige kjørebøker kan være tidkrevende og tungvinte.

 

 

Automatisk beregning av kjørelengde

Ved hjelp av noen få ord i en kort tekstmelding, enten i SMS eller direkte på vår mobiltilpassede nettside, finner vi reiseruten og beregner kjørelengde automatisk.

 

 

Mer om funksjonalitet i TravelText:

  • TravelText dekker alt innenfor reise og utlegg for små og store bedrifter. Alle brukere av TravelText har tilgang på de tre modulene: Reiseregning, Utlegg og Kjørebok.
  • Du lager reiseregningen underveis. 
  • Knips bilder av kvitteringer, skriv summen og hva du har gjort – send fra mobil, lesebrett eller PC uten noe pålogging.
  • Du kan også sende inn med SMS/MMS eller overføre fra kredittkort.
  • Glem valutaomregning. Valutaer blir omregnet til norske kroner eller valutaen virksomheten ønsker.
  •  TravelText beregner automatisk satser for kjøregodtgjørelse og reiser i inn- og utland.
  • Integrasjon med lønns- og regnskapssystemet. 
  • Fleksibel attestering. All attestering skjer i systemet. Ingen fysisk signering. Så mange kan ha attestasjonsmyndighet som dere ønsker. 
  • Få kostnader fordelt på oppdragsgivere og prosjekter (nivåstyrt).
  • TravelText håndterer merverdiavgift automatisk gjennom en egen gjenkjennelse av utleggstypen. Mva.-spesifikasjon og beløp til viderefakturering fremgår av den ferdige reiseregningen, slik at det både er lett å viderefakturere og kontrollere for dem som mottar fakturaen

 

 

Hvordan takle konflikter på arbeidsplassen?

 

 

Bedriftens administrator kan enkelt sette betingelsene for den enkelte oppdragsgiver/prosjekt, mens medarbeiderne står for for rask og riktig utfylling. Systemets metode for kostnadsregistrering sparer inn mye tid både hos medarbeidere på reisefot og de som kontrollerer reiseregningene.

 

 

La oss hjelpe deg med å komme igang med elektronisk reiseregning – ta kontakt med våre rådgivere.

 

 

Les også June sitt blogginnlegg: En digital hverdag – skybasert økonomisystem.