f


Travelogue – reiseregning, utlegg og kjørebok

Travelogue

 

 

Travelogue er en praktisk mobilapp direkte integrert med bl.a. Poweroffice Go skybasert økonomisystem som dekker følgende funksjoner:

 

 

Travelogue – reiseregning:

 

 • Følger lovverk til punkt og prikke
 • Automatisk utregning av diett
 • Automatisk utregning av alle tillegg
 • Hjelp til å fylle ut riktig
 • Oppdeling i trekkfri/trekkpliktig del

 

Travelogue – kjørebok

 

 • Google Maps integrasjon
 • GPS-lokalisering
 • Alle tillegg (passasjerer, tilhenger mm.)
 • Automatisk utregning av distanse
 • Automatisk utregning av godtgjørelse
 • Oppdeling i trekkfri/trekkpliktig del

 

Travelogue – utlegg:

 

 • Hent kvitteringer fra e-post
 • Automatisk omregning av valuta
 • Støtte for 200+ valutakurser
 • Legg til kvittering via kamera
 • Import av bilde/PDF fra telefon
 • Støtte for representasjon

 

Guidet registreringsprosess av reiseregningen

Reiseregninger er tidkrevende å fylle ut og ofte må et reiseregningsskjema justeres hos regnskapsfører. Feil bruk av satser, manglende dokumentasjon, misforståelser om hva som dekkes. Med et skybasert reiseregningsssystem blir du guidet gjennom registreringsprosessen uansett hvor du er på farten. 

 

 

Din online regnskapsfører.

 

 

Mobilbilde av kvitteringer rett inn i appen

Dokumentering av reiser er også mye enklere når du umiddlebart kan ta en mobilkamera bilde av reisekvitteringen og legge direkte inn på reiseregningen. Ingen løse papirkvitteringer – all reiseregningsdokumentasjon samlet på ett sted.

 

 

Er du ajour med personvern arbeidet? Enkel GDPR sjekkliste for småbedrifter.

 

 

Løpende oppdatering av satser

I appen blir gjeldende lovverk og satser løpende oppdatert – du slipper å sjekke nytt regelverk og slipper å forholde deg til stadige endringer i satsene. 

 

 

Ta kontakt med våre rådgivere for mer informasjon.