Facebook
Linkedin


Travelogue – reiseregning, utlegg og kjørebok

 

 

Travelogue er en praktisk mobilapp direkte integrert med bl.a. Poweroffice Go skybasert økonomisystem som dekker følgende funksjoner:

 

 

Reiseregning:

 

 • Følger lovverk til punkt og prikke
 • Automatisk utregning av diett
 • Automatisk utregning av alle tillegg
 • Hjelp til å fylle ut riktig
 • Oppdeling i trekkfri/trekkpliktig del

 

Kjørebok

 

 • Google Maps integrasjon
 • GPS-lokalisering
 • Alle tillegg (passasjerer, tilhenger mm.)
 • Automatisk utregning av distanse
 • Automatisk utregning av godtgjørelse
 • Oppdeling i trekkfri/trekkpliktig del

 

Utlegg:

 

 • Hent kvitteringer fra e-post
 • Automatisk omregning av valuta
 • Støtte for 200+ valutakurser
 • Legg til kvittering via kamera
 • Import av bilde/PDF fra telefon
 • Støtte for representasjon

 

 

Les mer om systemet hos systemutvikler Travelogue.

 

 

Ta kontakt med våre rådgivere for mer informasjon.