Facebook
Linkedin

SKATT – LIGNINGSPAPIRER – SKATTEKLAGE

Har du spørsmål eller oppgaver knyttet til skatt vedrørende næringsdrift eller personlige forhold?Devold Consulting bistå med kompetanse og svar som gjør det enklere å foreta skattemessige beslutninger. Vi utarbeider ligningspapirer til næringsdrivende og private.

Hvilke skattemessige konsekvenser får valg av selskapsform for meg? Hvor mye skatt blir det dersom jeg gjennomfører mine planer? Hvorfor får andre dette skattefradraget og ikke jeg? Har jeg krav på flere skattefradrag? Er tilsendt skatteoppgjør korrekt?

Skattespørsmålene er noen ganger kompliserte. Mange svar finner vi i lover og forskrifter. Noen ganger må det utøves skjønn og fortolkning i en slik grad i forhold til regelverket at spørsmålet må sendes videre til Skatteetaten i form av en veiledende eller en bindende forhåndsuttalelse for å få svar. Devold Consulting hjelper deg med slike forespørsler.

Ikke alle skattytere en enige i Skatteetatens vurderinger med hensyn til fastsettelse av skattekravet. Noen ganger er det også innlevert for lite dokumentasjon til Skatteetaten i forbindelse med ligning, slik at det foretas en skjønnsligning av skattekravet.

Devold Consulting kan bistå med klage på ligning og søknad om endring av ligning. I mange tilfeller vil bedre systematisering og mer komplett dokumentasjon til Skatteetaten danne grunnlag for en skatteklage og gi ligningsfunksjonæren et bedre grunnlag for å foreta korrekt ligningsbehandling.

Ofte er også manglende ajourføring av regnskap og ufullstendige ligningspapirer årsaken til en utført skjønnsligning fra Skatteetaten. Noen av våre regnskapsoppdrag starter med en skatteklage og at vi hjelper til med opprydning av manglende ajourførte regnskaper og ligningspapirer.

Devold Consulting kan levere følgende tjenester vedrørende oppgaver knyttet til skatt – ligningspapirer – skatteklage:

  • Utarbeidelse av likningspapirer og skatteskjemaer
  • Forhåndsberegning av skatteoppgjør
  • Elektronisk innlevering av likningspapirer via Altinn
  • Sjekk av skatteoppgjør
  • Skatteklager
  • Konsulentbistand generelle skatteregler privat og næring
  • Konsulentbistand eiendom og skatt
  • Konsulentbistand arv og gaver, generasjonsskifte og skatt
  • Utarbeidelse av forespørsel om veiledende og bindende forhåndsuttalelse