Facebook
Linkedin

ÅRSOPPGJØR

 

 

Devold Consulting leverer årsoppgjør for ulike selskapsformer i Bergen og omegn. Vi tilbyr regnskapsavslutning og innberetning av årsregnskap til Brønnøysundregistrene etter nærmere avtale med kunden.

 

Et årsoppgjør er en gjennomgang av regnskapet fra A til Å, der alle konti blir avstemt og regnskapet forberedes til ligningspapirer og innberetning av årsregnskap. For revisjonspliktige selskaper oversender vi revisor en komplett og ryddig avstemming og dokumentasjon av regnskapet.

 

 

 

 

 

 

Regnskapsførers arbeid med regnskapsavslutning og årsoppgjør sikrer god dokumentasjon av regnskapspostene og realitetsbehandlingen av disse. Det er i årsoppgjøret vi foretar den mest omfattende kontrollen på at regnskapet stemmer med virkeligheten.

 

For større aksjeselskaper vil årsoppgjøret og årsregnskapet være et samarbeid mellom kunden, regnskapskontoret og revisor.

 

Små aksjeselskaper kan velge fravalg av revisjon. Når driftsinntektene er under fem millioner kroner, balansesummen er under 20 millioner kroner og gjennomsnittlig antall ansatte utfører ti årsverk eller mindre kan regnskapsfører utføre alle regnskaps og innberetningsoppgaver fra A til Å for kunden.

 

For de fleste enkeltpersonforetak (ENK) og NUF vil regnskapskontoret kunne utføre årsavslutning uten revisor. Kontakt regnskapsfører for opplysninger om årsavlutning av andre selskapsformer.