Facebook
Linkedin


Klage på ligning

 

 

Ikke alle skattytere en enige i Skatteetatens vurderinger med hensyn til fastsettelse av skattekravet. Noen ganger er det også innlevert for lite dokumentasjon til Skatteetaten i forbindelse med ligning, slik at det foretas en skjønnsligning av skattekravet.

 

Devold Consulting kan bistå med klage på ligning og søknad om endring av ligning. I mange tilfeller vil bedre systematisering og mer komplett dokumentasjon til Skatteetaten danne grunnlag for en skatteklage og gi ligningsfunksjonæren et bedre grunnlag for å foreta korrekt ligningsbehandling. Klagen på ligning må fremsettes innen 6 uker etter skatteoppgjøret er sendt deg.

 

 

Les Arne sitt blogginnlegg om småbedriftsledelse og empati.

 

 

 

 

 

 

Ofte er manglende ajourføring av regnskap og ufullstendige ligningspapirer årsaker til utførte skjønnsligninger fra Skatteetaten. Noen av våre regnskapsoppdrag starter nettopp opp med en skatteklage og at vi hjelper til med opprydning av manglende ajourførte regnskaper og ligningspapirer.

 

Skattespørsmålene er noen ganger kompliserte. Mange svar finner vi i lover og forskrifter. Noen ganger må det utøves skjønn og fortolkning i en slik grad i forhold til regelverket at spørsmålet må sendes videre til Skatteetaten i form av en veiledende eller en bindende forhåndsuttalelse for å få svar. Devold Consulting hjelper deg med slike forespørsler.

 

 

Les mer om våre rådgivnings- og mentortjenester.