Facebook
Linkedin


Lønns- og personaltjenester

 

 

Ønsker du å ansette dyktige medarbeidere og være en attraktiv arbeidsgiver? Med flinke ansatte øker du egen kapasitet og du kan løse større og mer komplekse arbeidsoppgaver. Du kan få trivelige kollegaer som både styrker bedriftens faglige kompetanse og det sosiale miljøet. 

 

Som arbeidsgiver påtar du deg et stort ansvar overfor ansatte – og arbeidsoppgavene er mange. Med rådgivere fra Devold Consulting kan du føler deg trygg på at oppfølgingen blir ivaretatt. Du velger selv hvor stor del av jobben du ønsker å få bistand til – vi støtter deg der du føler mest behov for det. Du kan om ønskelig vedlikeholde ansattopplysninger og gjøre lønnskjøring på våre skybaserte lønnssystemer – eller du kan overlate til oss hele eller den del av lønnsarbeidet du ikke ønsker å gjøre selv.  

 

Devold Consulting leverer komplette lønnstjenester til arbeidsgivere i Bergen og omegn.

 

Har du ekstra poster i forbindelse med lønnskjøring som diett, bilgodtgjørelse eller andre godtgjørelser, fri bil m.m. ? Vi bistår med korrekt lønnsinnberetning eller supporterer ditt eget lønnsarbeid. 

 

Les om valg av regnskapsfører: Hvorfor velge Devold Consulting?

 

Etter nærmere avtale med arbeidsgiver kan vi utføre bl.a. lønnskjøringer, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger, utbetaling av lønn, distribusjon av lønnsslipper, reiseregninger og behandling sykepenger og NAV-saker.

 

Reiser du eller dine ansatte mye? Et godt skybasert reiseregningssystem automatiserer lønnsregistreringen i forbindelse med reiser og sparer deg og din regnskapsfører for mye tid.

 

Les om digitale reiseregninger – kom hjem til ferdig utfylt reiseregning.

 

 

 

 

 

 

 

Oppfølging av ansatte med tanke på arbeids- og lønnsvilkår bør være et av de høyest prioriterte områdene for enhver arbeidsgiver. 

 

Vi tilbyr følgende lønns- og personaltjenester for arbeidsgiveren:

 • Bistand ved ansettelser – arbeidsavtaler
 • Etablering av lønnsrutiner
 • Skybasert lønssystem
 • Registrering av ansatte i lønnssystem
 • Periodiske lønnskjøringer
 • Diett, bilgodtgjørelse, lønnstrekk, ansattutlegg, fri bil m.m. 
 • Utbetaling/remittering av lønn
 • Innberetning av A-meldingen
 • Avstemming av lønn mot regnskap
 • Bistand reiseregninger – maler for dokumentasjon – elektronisk skybasert reiseregningssystem
 • Arbeidsrett – permisjoner – nedbemanning – sykefravær
 • Oppfølging NAV-saker

 

Finn en rådgiver til å diskutere oppfølging av dine ansatte.