f


Klage på tvangsmulkt og skattemelding

klage på tvangsmulkt

 

 

Har du mottatt tvangsmulkt og ønsker å klage på fastsettelsen? Noe som ikke stemmer i skattemelding for merverdiavgift eller skatteoppgjøret?

 

 

Klage på tvangsmulkt og klage på ligning – ikke alle er enige i Skatteetatens vurderinger

 

 

Ikke alle skattytere en enige i Skatteetatens vurderinger med hensyn til fastsettelse av tvangmulkt og skatteoppgjør.

 

 

Noen ganger foretas en skjønnsligning av skattekravet der det er innlevert for lite eller manglende dokumentasjon til Skatteetaten i forbindelse med ligning. Ofte ønsker skatteytere å få omgjort slike skjønnsligninger.

 

 

Kan man drive firma uten å være opptatt av business?

 

 

Devold Consulting kan bistå med klage på tvangsmulkt eller klage på ligning og søknad om endring av ligning. I mange tilfeller vil bedre systematisering og mer komplett dokumentasjon til Skatteetaten danne grunnlag for en skatteklage og gi ligningsfunksjonæren et bedre grunnlag for å foreta korrekt ligningsbehandling.

 

 

Klagen på ligning må fremsettes innen 6 uker etter skatteoppgjøret er sendt deg.

 

 

Les mer om våre rådgivnings- og mentortjenester.

 

 

Skatteetatens retningslinjer for fastsettelse av tvangsmulkt er offentliggjort

 

 

Skatteetaten har offentiggjort retningslinjer for tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Retningslinjene beskriver i detalj hvilke tilfeller man dropper tvangsmulkt.

 

 

Blant annet kan Skatteetaten vektlegge sykdom, skade, død, konkurs, nystiftelse, feil skjema, problemer med innlevering samt om den opplysningspliktige tidligere har levert oppgaver rettidig.

 

 

Fullstendig oversikt finnes i rettledningen.

 

 

Les Arne sitt blogginnlegg om småbedriftsledelse og empati.

 

 

 

 

 

Manglende ajourføring av regnskap er som oftest årsak til tvangsmulkt

 

 

Årsaken til tvangsmulkter og manglende skattemeldigner er ofte manglende ajourføring av regnskap. Noen av våre regnskapsoppdrag etableres nettopp med en skatteklage og at vi hjelper til med opprydning av manglende ajourførte regnskaper og ligningspapirer.

 

 

Ønsker du hjelp til å få utført regnskapstjenester?

 

 

Skattespørsmålene er noen ganger kompliserte. Mange svar finner vi i lover og forskrifter. Noen ganger må det utøves skjønn og fortolkning i en slik grad i forhold til regelverket at spørsmålet må sendes videre til Skatteetaten i form av en veiledende eller en bindende forhåndsuttalelse for å få svar. Devold Consulting hjelper deg med slike forespørsler.

 

 

Enkel endring av skattemelding for formue og inntektsskatt

 

 

Dersom du ønsker å utføre en en enkel endring av en post i selvangivelsen slipper du å sende inn formell klage. 

 

 

Hvordan utføre enkel endring av selvangivelsen finner du i videoen fra Skatteetaten under.

 

 

 

 

Ta kontakt med en rådgiver for mer informasjon om klage på tvangsmulkt og skatteoppgjør.