f


AUTOMATISERING AV REGNSKAPET

automatisering av regnskapet

 

 

Automatisering av regnskapet handler om å bruke smart teknologi til å redusere manuelle handlinger i regnskapsarbeidet. Man ønsker å redusere kostnader og manuelt arbeid ved at teknologien tolker og automatisk registrerer de nødvendige data for å få produsert og rapportert regnskapet.

 

 

Automatisering av regnskap og datafangst

 

 

Det gjelder å få automatisk datafangst og integrasjon med timesystemer, lagersystemer, ordre og fakturasystemer, bilagsapper, reiseregningssystemer, kassasystemer, nettbutikk, bank, offentlige portaler og så videre. På denne måten eliminerer man duplikate data og behov for manuelt punchearbeid.

 

 

Tidligere ble tekstbaserte filoverføringer mye brukt for integrere økonomisystem og de øvrige systemene i bedriften. Idag er det skybaserte tjenester og såkalt API-integrasjon som teller. Det betyr at man slipper å manuelt trykke på knapper for å få overført data. Med en API-integrasjon går data overføringen helautomatisk.

 

 

 

 

 

Timeregistrering og ressursstyring gir bedre grunnlagsdata til lønn, prosjekt, fakturering og regnskap. 

 

 

Vi tilbyr ulike løsninger og tiltak for automatisering av regnskapet og rutiner:

 

 • Inngående og utgående EHF faktura (Elektronisk Handels Format)
 • Automatisk viderefakturering av inngående faktura med påslag
 • Smart/Big data bokføring (autoassistert bokføring)
 • OCR – scanning og tolking  inngående faktura
 • OCR – lesing innbetalinger (fillassistert bokføring kundeinnbetalinger)
 • Autobank (automatisk ned og opplasting banktransaksjoner)
 • Automatisert bokføring med data fra ordre/faktura- , kassaoppgjørs-, lønns- og reiseregningssystemer
 • Automatiserte purrerutiner ubetalte inngående faktura
 • Generell filimport fra tredjepartssystemer
 • Autoassistert oppretting av nye klienter fra Brønnøysundregistrene
 • Autoassistert skjemautfylling og fagveiledere i oppdragsutførelse
 • Automatiserte backuprutiner klientdata
 • Bilagskortet – bruk bankkortet til å få kvitteringer og bilag rett i økonomisystemet 
 • Automatisert rapportering fra økonomisystem til det offentlige via Altinn

 

 

Jobb mer effektivt med regnskap – våre skybaserte økonimiløsninger.

 

 

Automatisering og robotisering av regnskaps- og økonomirutiner gir positive fordeler ved at regnskapet og systemene blir raskere oppdatert. Dermed vil du som daglig leder få kjappere tilgang til beslutningsrelevant informasjon. 

 

 

Lei av å samle kvitteringer og bilag? – bruk Bilagskortet for å automatisere bilagsinnsamling.

 

 

Ønsker du å jobbe med å automatisere dine rutiner – ta kontakt idag:

 

 

Digitale reiseregninger – ferdig utfylt reiseregning når du kommer hjem.