f


ÅRSOPPGJØR OG ÅRSAVSLUTNING

årsoppgjør bergen

 

 

Hjelp til årsoppgjør i Bergen? Devold Consulting leverer årsoppgjør for enkeltpersonforetak, aksjeselskap og NUF (norskregistrert utenlandsk foretak). Vi tilbyr regnskapsavslutning og innberetning av årsregnskap til Brønnøysundregistrene etter nærmere avtale med kunden.

 

 

Årsoppgjør – hva er det?

 

 

Et årsoppgjør er en gjennomgang av regnskapet fra A til Å, der alle konti blir avstemt og regnskapet forberedes til ligningspapirer og innberetning av årsregnskap. For revisjonspliktige selskaper oversender vi revisor en komplett og ryddig avstemming og dokumentasjon av regnskapet.

 

 

Litt enklere sagt kan man si at under årsoppgjøret sjekker man i detalj at regnskapet og ligningspapirene gir et riktig økonomisk bilde for året som har gått – både i forhold til det offisielle regnskapet i Brønnøysund og det skattemessige i ligningspapirer til Skatteetaten. Dersom man benytter revisor i tillegg til regnskapsfører vil regnskapsførers årsoppgjør bestå i å klargjøre og avstemme regnskapet frem til innlegging av regnskapet i årsoppgjørssystemet.     

 

 

Les mer om våre regnskapstjenester.

 

 

 

 

 

Regnskapsførers arbeid med regnskapsavslutning og årsoppgjør sikrer god dokumentasjon av regnskapspostene og realitetsbehandlingen av disse. Det er i årsoppgjøret vi foretar den mest omfattende kontrollen på at regnskapet stemmer med virkeligheten.

 

 

For større aksjeselskaper vil årsoppgjøret og årsregnskapet være et samarbeid mellom kunden, regnskapskontoret og revisor.

 

 

Les blogginnlegget fra Arne om priskalkyler og hvordan sette riktig pris.

 

 

Når starter årsoppgjøret og hvor lenge varer det?

 

 

Årsoppgjørsperioden starter umiddelbart etter nyttår. Men vi utfører også forberedelser av årsoppgjøret med opprydninger og avstemmingsarbeid i løpet av høsten.

 

 

I januar utfører vi årsavstemming av lønn, i mars innleveres årsoppgave merverdiavgift for de merverdiavgiftspliktige som har årsoppgave. Deretter jobber vi med klargjøring av årsoppgjør for oversendelse til revisor og ligningspapirer frem til slutten av mai og årsregnskap til Brønnøysund i praksis frem til slutten av juni. 

 

 

Noen klienter møter utfordringer underveis som gjør at de ikke får levert inn regnskapsbilag innen avtalte frister. Dermed kan noen klienter oppleve at et årsoppgjør dessverre må utføres på høsten. 

 

 

Les Frank sitt blogginnlegg om det å drive for seg selv og outsourcing av webtjenester.

 

 

Årsoppgjør og fravalg av revisjon.

 

 

Små aksjeselskaper kan velge fravalg av revisjon. For nærmere terskelverdier og regler – les mer på Altinn sine infosider her.

 

 

For de fleste aksjeselskaper (AS), enkeltpersonforetak (ENK) og norskutenlandske foretak NUF vil vi kunne utføre årsoppgjør uten revisor. Kontakt våre rådgivere og regnskapsførere for mer opplysninger om årsavslutning.

 

 

Ta kontakt med våre regnskapsførere og rådgivere for mer informasjon om årsoppgjøret.