Facebook
Linkedin


ÅRSOPPGJØR OG ÅRSAVSLUTNING

 

 

Devold Consulting leverer årsoppgjør for ulike selskapsformer i Bergen og omegn. Vi tilbyr regnskapsavslutning og innberetning av årsregnskap til Brønnøysundregistrene etter nærmere avtale med kunden.

 

Et årsoppgjør er en gjennomgang av regnskapet fra A til Å, der alle konti blir avstemt og regnskapet forberedes til ligningspapirer og innberetning av årsregnskap. For revisjonspliktige selskaper oversender vi revisor en komplett og ryddig avstemming og dokumentasjon av regnskapet.

 

 

Les mer om våre regnskapstjenester.

 

 

 

 

 

 

Regnskapsførers arbeid med regnskapsavslutning og årsoppgjør sikrer god dokumentasjon av regnskapspostene og realitetsbehandlingen av disse. Det er i årsoppgjøret vi foretar den mest omfattende kontrollen på at regnskapet stemmer med virkeligheten.

 

For større aksjeselskaper vil årsoppgjøret og årsregnskapet være et samarbeid mellom kunden, regnskapskontoret og revisor.

 

 

Les blogginnlegget fra Arne om priskalkyler og hvordan sette riktig pris.

 

 

Små aksjeselskaper kan velge fravalg av revisjon. For nærmere terskelverdier og regler – les mer på Altinn sine infosider her.

 

For de fleste aksjeselskaper (AS), enkeltpersonforetak (ENK) og norskutenlandske foretak NUF vil vi kunne utføre årsavslutning uten revisor. Kontakt våre rådgivere og regnskapsførere for mer opplysninger om årsavslutning.

 

 

Les Frank sitt blogginnlegg om det å drive for seg selv og outsourcing av webtjenester.