f


ProResult time og mannskap – online timeregistrering for bygg og anlegg

Proresult time

 

 

Online system tilpasset bygg og anlegg

 

 

ProResult holder enkelt orden på arbeidere, timer, prosjekter, dokumenter og viktig utstyr.

 

 

ProResult er app og online system spesielt tilpasset bygg og anleggsbransjen med integrasjon mot bl.a. Uni Economy, Poweroffice Go og Tripletex samt flere andre online økonomisystemer.  

 

 

 

 

 

Prosjektoversitk i sanntid og kostnadskontroll

Ansatte ute i feltet fører enkelt og fortløpende timer på prosjekt og alle timer blir med. Når timene er godkjent lager du som bedriftsleder med få tastetrykk faktura- og lønnsgrunnlag.

 

 

Du har til enhver tid full oversikt over alle timer på arbeidere og prosjekt i sanntid, og er sikret god kostnadskontroll.

 

 

Trenger du hjelp med lønns- og personaltjenester?

 

 

ProResult time og mannskap – fordeler i bruk med online system

 

 

Ved å hente inn datagrunnlaget for timer og mannskapsstyring direkte i felt i sanntid oppnår man en rekke fordeler:

 

  • Betydelig mindre tidsforbruk på registrering, innsamling og behandling av timer
  • Mindre feil og misforståelser på timelistene
  • Mindre risiko for å glemme timer
  • Enkelt å dokumentere tilleggsarbeid
  • Betydelig mindre tid på fakturering og utbetaling av lønn
  • Gode fakturaer/timelister > mindre diskusjon > mer fornøyde kunder
  • Mer fornøyde ansatte

 

 

Ansette eller leie inn arbeidskraft? Les blogginnlegget til Arne.

 

 

ProResult Anleggsterminal – desktop og app versjon

 

 

Proresult mannskapsliste

 

I modulen ProResult anleggsterminal har man løsning for desktop og mobil og løsningen tilfredsstiller alle myndighetskrav. Man kan registrere mannskap inn og ut av anlegg med HMS-kort eller med Anleggsterminal Mobil app.

 

 

Elektronisk mannskapsliste

Elektronisk mannskapsliste fra ProResult hjelper deg både å etterleve myndighetenes krav til registrering, og til å få god oversikt over hvordan arbeidsressursene brukes. Hvem gjør hva – hvor – og når.

 

 

ProResult Anleggsterminal gjør det enkelt å oppfylle myndighetenes krav om elektroniske mannskapsliste på byggeplasser, uten tidkrevende oppfølging og administrasjon.

 

 

Har du et effektivt fakturamottak? Automatisert bokføring, godkjenning og betaling av inngående faktura – effektive og smarte løsninger.  

 

 

Komplett system

Løsningen er komplett med programvare, terminal og mulighet for registrering via mobil.

 

 

Dersom du ønsker full oversikt og styring over kostnadene, kan terminalløsningen enkelt samkjøres med Proresult time.

 

 

Hvordan komme igang med ProResult time og mannskap?

 

 

Start med å få oversikt over hva du ønsker å effektivisere, og ikke gap over for mye. Gjør det enkelt og gradvis. Det som gir meste effekt økonomisk er å få kontroll på timer, ekstraarbeid, fakturering og lønn. Bildemodulen er enkelt å ta i bruk og gjør at du kan dokumentere framdrift, endringer og avvik i prosjektet på en god måte.

 

 

Bli kjent med Poweroffice Go – best i test online økonomisystem.

 

 

Med litt tålmodighet og gradvis innføring av de ulike modulene, kommer belønningen raskt: En mer effektiv arbeidsdag og full kontroll over ressursbruken i selskapet. Du begynner å spare tid og penger fra første stund.

 

 

Presentasjonsvideo av ProResult.

 

 

Mer om løsningen finner du på leverandørens hjemmesider.

 

 

Ta kontakt med våre regnskapsførere og rådgivere for mer informasjon om timeregistering og mannskapsstyring.