f


Lagerstyring for småbedrifter

enkel lagerstyring

 

Lagerstyring betyr å styre varer inn og ut av et varelager. Å ha varer på lager koster penger, det betyr at varelageret binder kapital. Kapitalbinding reduserer din bedrifts evne til å betale sine regninger og forpliktelser. 

 

 

Hvorfor er lagerstyring viktig?

 

 

Når du har et passe stort varelager klarer du å levere varer til kundene med akseptabel leveringstid. Lagerstyring er å styre varestrømmen inn og ut av lageret slik at kundene blir fornøyd med leveringstiden samtidig som du ikke binder for mye penger i lageret.

 

 

For en varehandelsbedrift er det fristende å kjøpe inn så mye varer at man alltid kan dekke kundens forespørsler og alltid har varer på lager. Men hvor mye skal du kjøpe og når skal du kjøpe varene? Uten fokus på lagerstyringen er det fort gjort at man har et for stort lager og dermed binder for mye penger i innkjøp av varer til lageret.

 

 

Med for mye penger bundet i varelageret kan din bedrift ha for lite penger igjen til å betale løpende kostnader som lønn til ansatte, hus- og lagerleie og øvrige driftskostnader. I verste fall kan en bedrift som driver lønnsomt gå konkurs på grunn av for stort varelager.

 

 

 

 

 

Hvorfor kan lønnsomme bedrifter gå konkurs? 

 

 

Hva kan våre rådgivere og regnskapsførere hjelpe deg med i forbindelse med enkel lagerstyring?

 

 

For små og mellomstore bedrifter kan vi hjelpe våre kunder med kartlegging av behov for lagerstyring og se nærmere på følgende tema: 

 

 

  • Beregne selskapets behov for arbeidskapital 
  • Bedre planlegging av innkjøp
  • Gjennomgang av innkjøpsavtaler med leverandører med fokus på bl.a. priser, leveringstid, kredittid, returvilkår
  • Beregne et optimalt varelager – hensynta bredde varesortiment, sesongsvingninger og produkt lønnsomhet
  • Gjennomgang omløpshastigheter pr vare eller varegruppe
  • Innkjøpsrutiner bestillingsvarer, varepartier og faste varer

 

 

Mentor og rådgivningstjenester – trygg samtalepartner.

 

 

Med få varer på lager og få leverandører er det relativt enkelt å tilpasse størrelse på lageret til etterspørselen fra kunder. Men jo flere varer og flere leverandører, desto vanskeligere blir det å styre varelagerets størrelse.   

 

 

Hvordan gjennomføre lagerstyring i praksis?

 

 

Etter at man har kartlagt behovene for lagerstyring kan man velge ulike metoder for å overvåke og følge opp en passe størrelse på varelageret. De enkleste lagerstyringsbehovene kan greit løses ved manuelle lister og enkel loggføring av varer inn og ut av lager. 

 

 

Ved litt mer komplisert behov for lagerstyring kan man leie inn ekstern hjelp til for eksempel excel baserte lagerstyringsregneark. Nedenfor har vi hentet et eksempel fra ExcelGuru:

 

 

 

Video fra ExcelGuru som forklarer enkel lagerstyring i regneark.

 

 

Våre skybaserte økonomisystemer.

 

 

Har din bedrift mer avansert behov for lagerstyring trenger du et profesjonelt lagerstyringverktøy.

 

 

For småbedrift anbefaler vi generelt at man benytter skybaserte lagerstyring systemer på grunn av den fleksibilitet slike løsninger gir deg som bruker med hensyn til tilgjengelighet på mange ulike plattformer. Idag bør man sette som krav at brukeren kan vedlikeholde lageret med minimum mobil, nettbrett samt en dekstop versjon. 

 

 

Med skybasert lagersystem slipper man også å tenke på installasjon, backup og oppdateringer.

 

 

I tillegg gir skybasert lagerstyring deg de viktige integrasjonsmulighetene med andre systemer. Systemet for lagerstyring skal enkelt kunne kobles opp mot ordre- og faktura systemet og videre inn i regnskaps- og økonomisystemet.

 

 

Kan man drive firma uten å være opptatt av business?

 

 

Skifter du økonomisystem skal det være en enkel sak å rute lagertallene til nytt system. Med såkalt API-integrasjon er dette måten å løse småbedriftenes lagerstyringsbehov på.

 

 

Et eksempel på skybasert lagerstyring system er Onlog Dreamware

 

 

Ta kontakt med våre rådgivere og regnskapsførere for mer informasjon om lagerstyring.