Facebook
Linkedin


Kravia – inkasso tjenester

inkasso-kravia- bergen

 

 

Med Kravia inkasso kan du få inkassoløsningen helintegrert i økonomisystemet levert fra våre regnskapsførere i Bergen

 

 

Når bør du sende krav til inkasso?

 

 

Du står fritt til å gjennomføre ordinær betalingsinnfordring på egen hånd i økonomisystemet før vurdering om saken oversendes til Kravia. I økonomisystemet kan du sende ut purrevarsel og inkassovarsel. Dermed har du full kontroll over hvor mye av jobben med betalingsinnfordring du vil gjøre selv.

 

 

Etter at saken eventuelt er overført til inkassoselskapet har du oversikt i videre saksgang helt frem til bekreftet og automatisk bokført inkasso oppgjør i økonomisystemet.   

 

 

Våre regnskapstjenester.

 

 

Under finner du et eksempel på oppgfølging av helintegrert inkassosak i Poweroffice Go:

 

 

inkassotjenester bergen

 

 

Få inkasso sømløst og effektivt med Kravia – supportert fra regnskapsfører i Bergen

 

Med denne integrasjonen vil transaksjoner og kommunikasjon mellom kunde og oppdragsgiver foregå helt sømløst. Om ønskelig fra fakturaforfall til inkasso.

 

 

Best integrering har inkasso løsningen Kravia foreløpig med økonomisystemet Poweroffice Go. Se presentasjon av samarbeidet her. Onboarding av inkassotjenesten for deg som benytter Poweroffice Go foregår enkelt her, du taster bare inn org. nr. og så løser systemintegrasjonen resten. 

 

 

Hvordan takle konflikter på arbeidsplassen?

 

 

Du får også Kravia inkasso integrasjon med bl.a. de skybaserte økonomisystemene Tripletex og Uni Economy, samt tradisjonelle systemer som Uni Økonomi og Visma Business.

 

 

Alle transaksjoner som skjer vil automatisk bli oppdatert og bokført i økonomisystemet. Fordelen er at alt går raskere. Resultatet er mer oversikt, reduserte kostnader, bedre kontroll og bedre likviditet.

 

 

Kravia inkasso tjenester priser 

 

 

Tjeneste:   

Pris: 

 

• Purring

 

Kravia AS beholder innbetalte purregebyr som godtgjørelse for tjenesten. Alle kostnader ved utsendelse av purring dekkes av Kravia AS.

 

• Inkasso

 

Innbetalt hovedstol og forsinkelsesrenter beholdes av kunde uavkortet.

 

• Rettslig pågang 

 

Sak overføres rettslig etter anbefaling fra Kravia AS. Kravia AS belaster skrivesalær og offentlige gebyr. Skrivesalær og offentlige gebyr tilbakeføres ved fullt oppgjør i sak.

 

• Overvåking (sak overført rettslig med dom/ og/ eller avskrevet som tap.)

 

Av innbetalt beløp beholder Kravia AS 50 % av innfordret forsinkelsesrenter resterende beholdes av kunde uavkortet.

 

•  Tvistekrav 

 

Ved tvistesaker forskutteres rettsgebyr og saksomkostninger av kunde.

 

• Renter på klientkonto

 

Tilfaller Kravia AS.

 

•  Kreditering og trekk av feilsendte saker

 

Kunde kan omkostningsfritt kreditere og tilbakekalle ordinære purre- og inkassosaker. Eventuelle påførte rettsgebyr faktureres oppdragsgiver. 

 

• Annen trekk

 

Kunde kan tilbakekalle oppdrag som ikke er feilsendt eller hvor hovedkrav er betalt. Ved misbruk av tjenesten kan Kravia AS fakturere for denne type trekk etter nærmere avtale med kunde.

 

•  Årsabonnement / medlemsavgift 

 

 

Ingen

 

•  Juridisk bistand

 

Vi tilbyr juridisk bistand til gunstige priser etter nærmere avtale

 

 

 

Priser og vilkår ajour pr. november – Bergen 2018.

 

 

Les mer om inkassoløsningen på Kravia sine hjemmesider.

 

 

Ta kontakt med våre rådgivere for mer info om Kravia inkasso og integrasjon mot våre online økonomisystemer.