f


Gratis kontohjelp fra Fiken

hjelp konto

 

Kontohjelp fra Fiken er en gratis tjeneste for å veilede deg som fører regnskap i hvilken regnskapskonto du skal bruke. Enkel og oversiktlig tjeneste for å finne riktig konto.

 

 

Gratis Kontohjelp fra Fiken

 

 

Fiken har laget en gratis kontohjelp tjeneste. På denne nettsiden kan du finne gratis svar på dine kontohjelp spørsmål. 

 

 

Tjenesten er delt inn i gratis kontohjelp for enkeltpersonforetak (ENK) og aksjeselskap/norskregistrert utenlandsk foretak (AS/NUF). Tjenesten er lagt ut til kostnadsfri bruk for alle. 

 

 

 

 

 

Komme i gang med Fiken regnskap og føre regnskapet selv

 

 

Ønsker du å komme i gang med Fiken regnskap? Fiken passer for deg som er en liten bedrift og som vil gjøre mye i regnskapet selv. Vi supporterer deg som vil føre regnskap selv.

 

 

Føre regnskap selv? – les Arne sitt blogginnlegg om å føre regnskap på egenhånd 

 

 

Selv om du gjør mye på egenhånd er det vanlig at en del næringsmessige spørsmål kan oppstå – enten det er til selve regnskapetbedriftsetableringlønnmerverdiavgift eller årsoppgjør. Det kan skje at du trenger økonomisk rådgivning eller ønsker å sende klage til offentlige myndigheter på avgjørelser du ikke er enig i.

 

 

Hvorfor bruke gratis kontohjelp?

 

Fiken kontohjelp

Bak hver føring i regnskapet kan det være et skattemessig eller avgiftsmessig regelverk. Derfor er det viktig at føringene i regnskapet gjøres riktig slik at du får korrekt beregning av skatt og eventuelt merverdiavgift.

 

 

Fører du bokføringsregelverk og fører korrekte fradrag og avgiftsmessige disposisjoner slipper du også merknader i offentlige bokettersyn. Med støtte fra gratis kontohjelp står du bedre rustet til å føre postene i regnskapet der de hører hjemme, og på den måten redusere feil. 

 

 

Våre regnskapstjenester.

 

 

Vi anbefaler alle som fører regnskap selv til å bruke en kontohjelp tjeneste.

 

 

Alternative regnskapsinfo- og kontohjelpstjenester – kontohjelp fra DIB og Sticos Oppslag.

 

 

Kontakt våre rådgivere og regnskapsførere for mer info om Fiken gratis kontohjelp.