f

gratis dokumentmaler

Gratis dokumentmal arkiv – skjematjeneste fra Leder1

For en praktisk tilrettelegging for daglig ledelse og styrearbeid gir vi våre klienter tilgang til et bredt utvalg av gratis dokumentmaler, veiledere og verktøy innen ledelse, styrearbeid og personal. 

 

Alle våre klienter har gratis tilgang til dokument- og skjemalisten under. 

 

 

 

 

 

Les også om hvorfor du bør velge Devold Consulting som du samarbeidspartner på regnskap og rådgivning.

 

 

Når du klikker på den gratis dokumentmalen du ønsker deg linkes du videre til kasseløsningen hos Leder1.no. Her foretar du bestillingen av skjemaet. Skjemaet kan kun benyttes kostnadsfritt for våre klienter og du må bruke en kupongkode. Er du ekstern bruker – må du kjøpe malen hos Leder1. 

 

 

Ta kontakt med våre rådgivere for å få rabattkoden som gir gratis bruk av skjemaene. 

 

 

Gratis dokumentmal og skjema liste for våre klienter med rabattkode:

 

A:
Advarsel ansatt 

Agentavtale og forhandleravtale

Aksjonæravtale

Aksjonærlån  

Aksjeeierbok

Ansvar for styremedlemmer 

Arbeidsavtale standard 

Arbeidsavtale flerspråklig 

Arkivering av kontrakter og avtaler 

Avskjedigelse av medarbeider 

Avvikling av selskap 

 

B – D:

Beredskapsplan  

Bestridelse av krav

Budsjettverktøy med standard kontoplan 

CV  

Daglig leder rollen  

Daglig leders rapport 

Diverse instrukser bygg verktøy (8)  

Dokumenter kompetanse og utvikling 

Driftsbudsjett 

Drøftelsesmøter 

 

E:
Egenkapitalrapport 
 

Egenmelding

Etableringsbudsjett 

Etterutdanning  

Evaluering av styret  

Evalueringsskjema etter prøvetid 

Egenerklæring HMS  

Endringsoppsigelse  

 

F:
Faktura
 

Feedback til medarbeidere 

Ferieplan

Firmabil  

Flyttekontrakt bedrifter  

Flyttekontrakt for privat flytting  

Forenklet HMS vernerunder 

Forretningsplan  

Fortrolighetsavtale  

Franchise 

Fravalg av revisorAS 

 

G – H:
Generasjonsskifte 

Gjeldsbrev  

Guide til fratredelsessamtaler  

Hjemmekontor  

Husholdningsbudsjett

Husleiekontrakt  

Håndverkerkontrakt  

HMS Minstekrav  

 

I:
Instruks for Key Account manager KAM
  

Instruks for markedssjef  

Instruks for salgssjef  

Inkassokrav egeninkasso  

Instruks for daglig leder  

Instruks for styret  

Instruks for verneombud  

Intensjonsavtale 

 

K – L:
Klagebrev  

Kjøpekontrakt  

Kjøpekontrakt bil 

Konkurs 

Konkursbegjæring skifteretten 

Konkurranseklausul

Kostnadskalkyle ved nyansettelse 

Kontantkvittering  

Konflikthåndtering 

Kompanjongavtale 

Kvalitetshåndbok  

Likviditetsbudsjett 

Lønnssamtale  

Låneavtalefamilier  

 

M:
Markedsplan med aktivitetsplan
 

Medarbeidersamtale  

Medarbeiderundersøkelse  

Momsrefusjon fra utlandet 

Møtebooking  

Møteledelse

 

O – P:
Omstrukturering og nedbemanning
 

Oppdragsavtale  

Oppsigelse  

Oppfølgingsplan av sykemeldte  

Organisasjonskart

Personlighettest ved rekruttering 

Personvernerklæring

Prosjektplan 

Permitteringsvarsel  

Personalhåndbok  

Pressemelding  

Profilhåndbok  

Protokoll for kapitalnedsettelse  

Protokoll for kapitalforhøyelse 

Pensjonsordninger og forsikring 

Prosjektledelse 

Purring og inkasso 

 

R – V:
Reiseregning
 

Registrering av varemerke 

Rekrutteringsguide 

Salg og salgtrening  

Salg, oppkjøp, fisjon og fusjon 

Sjekkliste for avtaler og kontrakter 

Sjekkliste for budsjettering 

Sjekkliste for kompanjongskap 

Sosiale medier 

Strategiplan  

Styrearbeid  

Styreprogram 

Swot analyse  

Salg av kundeportefølje  

Samboerkontrakt  

Styreinstruks  

Salgsbrev / anbud  

Salgsrapport 

Sluttavtale  

Styrets årsberetning 

Suspensjon  

Timeregistrering 

Taushetserklæring for styremedlemmer  

Testamente 

Varsling 

Vareuttaksbok

Varetellingsliste

Veileder for oppsigelser

Virksomhetsoverdragelse

Visjon og forretningsidè 

 

 

Les også Ina sitt blogginnlegg om man kan drive firma uten å være opptatt av business.